Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN
În această ediție:

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG 132/2020 (Legea 58/2021) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din data de 5 aprilie 2021 și va intra în vigoare în data de 8 aprilie 2021.

Redăm în cele ce urmează sumarul principalelor modificări legislative:

Angajatorii vor putea reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau  lunară, față de 50% cum era prevăzut anterior.

Pentru a putea implementa măsura, angajatorii vor avea nevoie de acordul organizației sindicale sau al reprezentanților salariaților, după caz, acolo unde acestea există. De asemenea, orice modificare a programului de muncă va avea la bază o justificare și se va putea efectua în limitele prevăzute prin acordul cu organizațiile sindicale sau reprezentanții salariaților.

Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă va reprezenta 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor cu care a fost redus programul de lucru și va putea fi suplimentată de angajatori cu sume reprezentând diferența până la salariu de bază, fără ca aceste din urmă sume să poată fi decontate.

Prin excepție de la regula privind interdicția efectuării unor noi angajări pentru activitățile desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus, pe perioada aplicării măsurii, societățile vor putea angaja salariați pentru înlocuirea celor al căror program a fost redus, doar dacă încetarea raporturilor de muncă ale acestora are loc de drept, ca urmare a concedierii pentru motive care țin de persoana salariatului sau prin demisie.

Au fost introduse noi perioade de referință pentru calculul diminuării cifrei de afaceri cu cel puțin 10%. De exemplu, în cazul societăților nou-înființate în perioada 1 ianuarie – 15 martie 2020 și care au cel puțin un angajat, diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii de reducere a timpului de muncă.

Pentru mai multe informații, echipa Radu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt:
Radu Diaconu – Avocat asociat coordonator, Radu și Asociații SPRL
Anca Atanasiu – Managing Associate, Radu și Asociații SPRL