Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL este o entitate membră a Ernst & Young Global Ltd.
Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000
RO || EN

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a aprobat Ordinul nr. 791 din data de 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situație de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul 791/2020”), acesta fiind publicat în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 25 martie 2020 şi urmând să intre în vigoare la data publicării.

Pot solicita acordarea unui certificat de situație de urgență („CSU”):

  (i)  întreprinderile mici și mijlocii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate*;

  (ii)  angajatorii care își întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate**;

  (iii) angajatorii care își reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 (înregistrând o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe proprie răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020) și care nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor**;

  (iv) alte persoane îndreptățite conform legii.

Sunt reglementate două tipuri de certificate:

  (i) Certificatul Tip 1 (Albastru): destinat a fi emis solicitanților care au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate; şi

  (ii) Certificatul Tip 2 (Galben): destinat a fi emis solicitanților care au suferit diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

CSU este eliberat de Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

CSU se utilizează: (i) în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități sau măsuri de sprijin; şi (ii) în relațiile comerciale (de ex., în procesul de renegocie a anumitor contracte potrivit prevederilor legale).

CSU poate fi solicitat exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/. Se estimează că aceasta va deveni operabilă începând cu data de 30 martie 2020.

CSU se eliberează automat, în format electronic, după validarea în sistem a solicitării şi va fi valabil fără semnătura și stampilă, seria și numărul acestuia putând fi verificate prin accesarea platforme.

Documentelor necesare obținerii CSU se încarcă pe platformă de către  reprezentantul legal al solicitantului pe baza unei semnături electronice. Documentele pot fi depuse şi de un împuternicit care deține semnătură electronică.

Pentru obținerea CSU trebuie depuse următoarele:

   (i) Cerere;

   (ii) Datele de identificare;

   (iii) Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal prin care atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea CSU sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat (conform modelului atașat ca anexă la Ordinul 791/2020).

Solicitanții care nu sunt înregistrați la Registrul Comerțului au obligația de a furniza și documente privind autorizarea activității.

*Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

**Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2